GTM-5LFSJX9
top of page

xosha uqedele amaphupho amabi

Ukuphupha izinto ezimbi njalo akuyona into enhle ngoba kusuke kunobungozi phakathi. Isikhathi esiningi amaphupho ayamaniswa namadlozi ukuthi yiwona asuke ekhuluma nawe


Xosha konke okubi uphupha +27731826876 Makhosi


khona Amaphupho amabi asho isichitho noma isinyama

Uma ushawe ngesichitho kusho ukuthi kukhona osuke ekugadla engakufiseli okuhle ngoba phela isichitho siyisinyama, noma nje ngithi sihambelana naso. Uma ube nehlanhla ke namathongo akini ekubhekile uyakwa

zi ukuphupha okukuvezelayo ukuthi kukhona umuntu okuhambela sinyelela ongafuni ukukubona uphumelela.


Kanti ke ukuphupha iphupho eliqondene naso isichitho akusiyo inhlanhla kuphela ngoba phela isichitho leso kuyenzeka sithunyelwe ngalo iphupho njengoba nedliso lithunyelwa nje ngephupho.


Lana ekhya sixosha siwaqede amaphupho amabi mangabe uhlezi uphupha okubi ngena ku WhatsApp sxoxe +27731826876 uzothole usizo

Ahlukene kodwa ke incazelo yawo iyafana, onke achaza khona ukuthi kukhona umuntu okuthumelela ngaso isichitho.

  • Ukuphupha usesikhathini – Isichitho leso

  • Ukuphupha incanga noma inja ikhuluma – Isichitho

  • Ukuhamba nqunu – Ishwa

  • Ukuphupha indlu yangasese – Lokho kusho isichitho esibi

  • Ukudla izinalithi noma uziphalaza – Lokho kusho ukuthi kukhona umuntu onigadlayo kini ngomuthi.

  • Ukuphupha izimpethu uzibona noma ziphuma ngomlomo – Leli phupho lisho isichitho esinzima okumele lomuntu osuke eliphuphile alisukumele ngampela.

  • Ungathola futhi olunye ulwazi kulencazelo yamaphupho ngokuphonswa.

+27731826876 Makhosi wozani nithole usizo nixoshe amaphupho amabi

16 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page