GTM-5LFSJX9
top of page

Vika isichitho singasebenzi kuwe

Vika isichitho singasebenzi kuwevika isichitho  singasebenzi kuwe 0731826876

xosha isilwane nomoya omubi ,Buyisa isithandwa sakho  in days noma ngabe sahamba nini.uma ufuna kwenzelwa yimi uyakwazi ukuthi usende ithombe nenkanyiso ngikwenzele

Susa umnakwenu  okuhluphayo endondeni yakho okubangisayo ngiyakusiza kumsusa bese senze ibabazi libheke wena wedwa whatsapp ku 0731826876 Makhosi Udokotela Wesintu DrBruhan

-manzamnyama

-msuzwane

-jundu

-maguqu

-nkungwini

-sehlulamanye

-masheshisa

-mayime

-mnyamathi

-nyathelo

-slepe wanesotho

-nukani

-mmemezi bobabili

-mhlakaza

-labatheka

-mpila

-mavikazagoqe

-mvuthuza

Wuhlanganisa wonke bese uye egcekeni lakho elingemuva ufike umbe umgodi bese uchame noma ubhoshe kuwo lowomgodi bese uphuza kancane kulowo umuthi bese uphalazele kuwo after thimisa amathe kathathu khuluma uthi "oshaya mina ngesichitho asibuyele kuye sesiphindiwe".

Khuluma konke okufunayo uma usuqedile ukukhuluma ugqibe lowomgodi hamba.Thola umuthi wokugeza uwufake ebhakedeni ugeze ngawo umzimba wonke ungayifaki insipho Qinisekisa ukuthi lobo busuku awudlali ucansi nophathina wakho noma ungayi kumvakashela

NB

Uma singasuki woza ngikusize ,Whatsapp me ku 0731826876 Makhosi

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page