GTM-5LFSJX9
top of page

Vika isichitho,amaphupho amabi,isilwane,isinyama,singasebenz kuwe,susa umnakwenu...

Thokozani Ekhaya ngabe unenkinga yezothando ukuthi umuntu wakho ushintshile akaseyena umuntu kade ujwayilekile,nixabana njalo ,akasaphenduli ama calls ne message zakho,akasakunaki,akanaso iskhathi sakho ukuthi akafuni nokusondela eduze wakho isichitho lesi ,ungaphelelwe amandla ukuthi you have been trying all your best ukhuluma nomuntu wakho noma seeing that things with your partner gets back to normal kodwa uyabona ukuthi awukho ushintsho,Nanku Makhosi +27731826876 vika isichitho,isinyama,amaphupho amabi,idliso singasebenzi kuwe,sikhiphe usibuyisele lapho siphuma khona....


xosha izilwane nomoya omubi,Amaphupho amnyama ,Buyisa isithandwa sakho in days noma ngabe sahamba nini.uma ufuna kwenzelwa yimi uyakwazi ukungisendela isithombe namagama nenkhanyiso ngikwenzela lana.... Whatsapp +27731826876 Makhosi


69 views0 comments

Commentaires


bottom of page