GTM-5LFSJX9
top of page

Umuthi wokulahla isilwane,isinyama kanye nesichitho

Thokoza ekhaya 

Ngifike-Nomuthi wokulahla Isinyama ,isilwane namaphupho isichitho

Bese ukhanyise izinto nempilo yakho

+27731826876 Makhosi


Geza ibhadi

khipha isichitho

Buyisa isithandwa sakho ngesikhafulo esisheshayo

Yekisa ukufeba

Susa ithunzi elimnyama

Geza isinyama ekhaya

Bese uGudluze umnakwenu endodeni yakho

Flasha amatombazane angaphinde abuye

enza ibabazi libheke wena wedwa

+27731826876 Makhosi...Umuthi wokuLahla Isinyama izichitho Nesilwane

-mpindemuva,mvithi

-mvuthuza

-jundumlahleni

-ngwavuma

-mxoshe

-nyathelo

-labatheka

-maphipha

-ntolwane

-maguqu

-mphenduli

-sukasambe

-nyokiziphinda

-nukani

-sbhaha

-mlulama

-phengulula

-mnungumabele

-mdoni wentaba

-mphafa

-mganu

-izibi zempambano yendlela

-macashosizini

-vimbukhalo

-mahogwe

-zangume

-mabopha

-impila

-mathunzentaba

-mayime

-mahlabekufeni

-ameva ezihlahla zonke

-mboziso

-mpindamshaye

-isqunga

-isgqiki somkhovu

-ndabulaluvalo

-solo

-mnyamathi

-khathazo

-sehlulamanye

-mpunyu

-shisizwe

-mthathe

-mathinta

-velemoyeni

-mbijikhubalo

-manzamnyama

-madlozana

-ibhuma

-ake ugaye uqale ugezele ngaphandle kwekhaya,ubuye ugqume,ugeze,uphalaze uchithe ngaphandle.

-lenduku ishaya kwasani okubi,izichitho,amathunzi,isinyama,isilwane otetiswe sona,isilwane esisedlozini or idlozi eliphenduliwe laba isilwane.Recent Posts

See All

Comments


bottom of page