GTM-5LFSJX9
top of page

Umuthi wokubuyisa umuntu wakho

Umuthi wokubuyisa isithandwa sakho akupheli insuku ezinthathu

. Mthunyelekwa

. Isphephetho

. Isiphuthumane


. Ibuya liphethe

.Uvelabahleke

. Ubaphaphi bephepha

. Umzunywa

.ubheka mina ngedwa

Hlanganisa bese ushisa nempepho noma uyaphephetha ubinze ngegama nesibongo sesithandwa sakho usho konke okufunayo nokuba kungapheli izinsuku ezithathu engabuyile

Uma ufuna kwenziwe yimi mangabe uhlala kude ngithumele amagama ,nezithombe zenu ngiyakwenzela.

Comments


bottom of page