GTM-5LFSJX9
top of page

Umuthi wokubuyisa isithandwa sakho esakudala

Umuthi wokubuyisa isithandwa sakho esakudala Thokoza Ekhaya Ngabe Sewuhambe bonke abantu emhlabeni bakunika umithi wokubuyisa isithandwa sakho esilahlekile kodwa kungenzeki lutho. Ingabe ku-bangwa yini loko?? Abanye bayasizakala kodwa wena umuthi awukwenzeli lutho.ungalahli ithemba woza kimi uzothola usizo Khona umuthi wokubuyisa isithandwa sakho Buyelana nesithandwa sakho esakudala ,Khiya inhliziyo yakhe Athande abheke wena wedwa. Kungabe isthandwa sakho sikushiyile? Udinga isikhafulo esinamandla ukuze abambelele kuwe akuthande ngokweqiniso??? woza ngikusize. Ngabe Ufuna isthandwa sakho sibheke wena wedwa? Ufuna isthandwa sakho sithembeke, sikuthande sengathi uwena wedwa umuntu emhlabeni? sihlezi sicabanga wena njalo Noma ufuna ukwenza umuntu wakho athande wena wedwa angabone munye muntu ngaphandle kwakho. Qinisa uthando lakho Flasha amatombazane adlalele kude nendoda yakho.. Gudluza umnakwenu Lahla isinyama Susa isilwane Khipha isichitho Thola umshado Khinaumuthi wokuqinisa uthando Whats-app me ku 0731826876 Makhosi

5 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page