GTM-5LFSJX9
top of page

Umuthi wokubuyisa isithandwa sakho ngokushesha

umuthi wokubuyisa isithandwa sakho ngenkani noma kade uzama lapha ekhaya uzobuya 0731826876 MakhosiWhatsapp

.Ngwavuma. Isiphuthumane

. Ibuya liphethe

.umsunduli

. Mthunyelekwa

. isikhafulo

. Ubaphaphi bephepha

. Umzungwa

. Abafana bomoya

Hlanganisa konke bese ushisa noma uyaphephetha ubinze ngegama nesibongo sakhe usho konke okufunayo nokuba kungapheli izinsuku ezimbili kuya kwezintathu sibuyile...0731826876 Makhosi Whatsapp

NB

uma uhlala kude nesigondlweni sami ungangithumelela amagama nezithombe zenu .ngikwenzele

6 views0 comments

Comments


bottom of page