GTM-5LFSJX9
top of page

umuthi wokubamba indoda ibe ngeyakho wedwa

Thokoza ekhaya ukhona umuthi wokubamba indoda ibe ngeyakho wedwa Khiya inhliziyo yakhe ukuthi ahlaleachabange wena njalo yekisa indoda ukufeba Flasha amatombazane asuke eduze we

ndoda yakho khiya indoda yakho dlisa indoda umuthi ibheke wena wedwa khuluma ukuthi Ngicela indoda yami ibuye ingithande njengasekuqaleni Ngicela umntu wam ahlale endifownela anditshade ngfuna kubuye ubaba wengane Yami ahlukane nazo zonke izntombi anazo namasim card amaningi engingawazi angfonele sixoxe nakuwhatspp ngicela indoda yam ibuye back ivele yabuyela kulomuntu ebethandana naye ekuqaleni and lentombazana ingifakele isichitho ngicela nenhlanhla yemali ngicela umyeni wam Ave yonke into ethethwa ndim angeva umntu wesibin ndicela yonke into ayicingayo andixelele Ngifunezwe ngami angiphe imali enzeyonkinto engiyishoyo mekabona amantombazane ethuyashela acabange mina ngasosonke iskhathi noma engicabanga ngifuna ashaywe uvalo Khiya indoda efebayo ibe ngeyakho kuphela, buyisa indoda ekushiyile nje with out any reason Buyisa indoda efebayo khiya indoda ibe ngeyakho kuphela yekisa indoda ukufeba , umuthi wokudlisa indoda, umthi wokucupha umfazi Makhosi +27731826876 what's-app

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page