GTM-5LFSJX9
top of page

umuthi wokubamba indoda ibe ngeyakho wedwa

umuthi wokubamba indoda ibe ngeyakho wedwaKhiya inhliziyo yakhe ukuthi ahlaleachabange wena njalo

yekisa indoda ukufeba

Flasha amatombazane asuke eduze wendoda yakho

khiya indoda yakho

dlisa indoda umuthi ibheke wena wedwa

khuluma ukuthi

Ngicela indoda yami ibuye ingithande njengasekuqaleni

Ngicela umntu wam ahlale endifownela anditshade

ngfuna kubuye ubaba wengane Yami ahlukane nazo zonke izntombi anazo namasim card amaningi engingawazi angfonele sixoxe nakuwhatspp

ngicela indoda yam ibuye back ivele yabuyela kulomuntu ebethandana naye ekuqaleni and lentombazana ingifakele isichitho ngicela nenhlanhla yemali

ngicela umyeni wam Ave yonke into ethethwa ndim angeva umntu wesibin ndicela yonke into ayicingayo andixelele

Ngifunezwe ngami angiphe imali enzeyonkinto engiyishoyo mekabona amantombazane ethuyashela acabange mina ngasosonke iskhathi noma engicabanga ngifuna ashaywe uvalo


Khiya indoda efebayo ibe ngeyakho kuphela, buyisa indoda ekushiyile nje with out any reason

Buyisa indoda efebayo khiya indoda ibe ngeyakho kuphela yekisa indoda ukufeba , umuthi wokudlisa indoda, umthi wokucupha umfazi


Makhosi +27731826876 what's-app

150 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page