GTM-5LFSJX9
top of page

umuthi wesizulu wokwelapha isichitho isinyama ,isinyama ,ukubuyisa isithandwa sakho ,ukuqinisa umuzi

Top ra

ted Traditional Healer or a Herbalist near you Makhosi a powerful Herbalist and Traditional Healer with various Herbal species to help you out in hard life situations

specialised in

Bringing Lost lovers Back i got strong isikhafulo that will make your lover gain back all your love attraction and affection to get back to you with in a given time frame

Stop divorce and Cheatings in a relationship .

Gudluza umnakwenu akumise kabi endodeni yakho

imithi yokhipha isichitho isikhona mangabe bakufake isichitho bafuna kuchitheke konke okwakho woza ngikukhiphele sona

Umuthi wecala naye ukhona

( ISINYAMA )

isinyama is a misfortune or bad luck in form of an evil dark spirit or cloud that follows you in your life causing suffering on you that whatever you do does not succeed. isinyama ifu elimnyama elizungeza umuntu, singachaza futhi sithi umoya omubi,umnyama uthunyelwe kuwe kusuka kubantu abanhliziyo ezimbi


  1. Umuthi wokuLahla isinyama namabadi

  2. Umuthi wokuLahla isinyama nesichitho

  3. Geza isinyama

  4. usilahla kanjani isinyama

  5. signs and symptoms that you having isinyama

  6. umuthi wokuvika isinyama

  7. What causes isinyama

  8. intelezi yokugeza isinyama

  9. umsuzwane umuthiamakhambi okugeza isinyama

  10. How to get rid of isinyama (Get rid of Bad Luck)

(ISICHITHO)

isichitho is an evil curse or for of witchcraft used by wicked people to make the victim less attractive to their lovers or to other people just in general. Isichitho destroys everything that you are trying to build or come up with , so any person that does not wish you well in your life can put or do isichitho on you to destroy what you are trying to build, whether its a relationship,career ,business even education . Isichitho Siyachitha whatever ozama ukuyenza

isichitho sezintwala isichitho samasimba isichitho dreams isichitho sezinduna isichitho sotwayi isichitho setoilet isichitho sothuvi isichitho sempethu izintwala isichitho isichitho rash isichitho solwembu isichitho sesongololo isichitho segaziFrequently asked questions about isichitho What is isichitho?.ukugeza isichitho how to remove isichitho how to cure isichitho usikhipha kanjani isichitho How to cast isichitho how to heal isichitho

ukulapha isichithoukufaka umuntu isichithousivika kanjani isichithousisusa kanjani isichithoHow to cleanse isichithosikhishwa kanjani isichitho Umuthi wokuQeda amaphupho isichitho

Qinisa uthando nomuzi wakho

Umuthi wokuthola umsebenzi ukhona

Umuthi wenhlanhla

Umuthi wokukivika isichitho

isibambelelo naso sikhona

uvelabahleke

ubheka mina ngedwa

woza woza wamacustomer angene athenge kakhulu

(ISIWASHO)

isiwasho sokhipha isichitho

isiwasho sokubahlukanisa

isiwasho senhlanhla

isiwasho semali

isiwasho uses and benefits

Ngabe unenkinga yezothando usukhathazeka zikhona iziwasho zabantu abasha

1.idliso langa phansi..

2 . idliso langa phakathi.

3.isikhafulo sothando

4. bheka mina ngedwa nazo ziyatholakala..

5 . unonhlanhla isiwasho sothando naso sikhona.endoda yakho yakufebela woza uqinise uthando wozani kukhona iwoza woza,sikhipha isichitho,ipincode yabantu abasha,ibhodwe labafazi.lidliso locansi,ukukhiya inhliziyo ezwe wena wedwa .uyatholakala nobheka mina ngedwa neziwasho zikhona ezokukhipha isinyama,esokuthandeka,esenhlanhla kanjalo nesomsebenzi,ngabe nixabana njalo sikhona nesokuqinisa uthando,umamezala wakho akakufuni woza uzothola usizo,indoda iyafeba woza

Whatsapp +27731826876 Makhosi

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page