GTM-5LFSJX9
top of page

umuthi wecala liphele Nya

Nawu umuthi wecala silishaya liphele Nya +27731826876 Makhosi

Calakalithethwa Inyama yenkukhu ephilayo noma iyiphi

Pheka inyama nga

lomuthi ungiynongi faka Swati kuphela uqede uyidle wedwa enye iyiphe izinja ukhulume uthi lecala aliphele lidliwe izinja

Phunyuka bemphethe,Mayisaka obomvu,Mabopha,Malala,Khathazo,Kungwini,Mathithibala

Futha gez phalaza

Phalazela emlilweni omunye uwufake ezicathulweni Uma usuya khona enkantolo noma icala lasemsebenzini

Call +27731826876 Makhosi

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page