GTM-5LFSJX9
top of page

ukubuyisa isithandwa sakho esilahlekile

Thokoza Ekhaya 

Ngabe Sewuhambe bonke abantu emhlabeni bakunika umithi wokubuyisa isithandwa sakho esilahlekile kodwa kungenzeki lutho. Ingabe ku-bangwa yini loko??

Abanye bayasizakala kodwa wena umuthi awukwenzeli lutho.ungalahli ithemba woza kimi uzothola usizo,khona (Rainbow spiritual Water Luck) that will enable the muthi you use to work for you and be like others .

Whats-app Makhosi ku 0731826876

  • Khona umuthi wokubuyisa indoda ngokushesha

  • khiya indoda ibe ngeyakho kuphela

  • Yekisa indoda ukubukela eceleni,

  • Umuthi wokudlisa indoda,

  • Umthi wokucupha umfazi wakho athande abheke wena wedwa akulalele akuhloniphe

  • Umuthi wokucupha indoda ibe ngeyakho wedwa,Flasha amatomazane afeba naye

  • Buyisa uthando lendoda yakho kuze kube njengoba kwakunjalo ekuqaleni

Ngegama elithi akabalila,ingwavuma, umkhanyakude,uvela bahleke ngoba ngyathemba ngfuna kubuye ubaba wengane Yami ahlukane nawo wonke amatombazane anawo namasim card amaningi engingawazi angfonele sixoxe nakuwhatspp anginike imali anginakekele ayondle nengane yakhe.

1.Kungabe isthandwa sakho sikushiyile?

2.Udinga isikhafulo esinamandla ukuze abambelele kuwe akuthande ngokweqiniso??? woza ngikusize

4.Ngabe Ufuna isthandwa sakho sibheke wena wedwa?

5..Ufuna isthandwa sakho sithembeke, sikuthande sengathi uwena wedwa umuntu emhlabeni? sihlezi sichabanga wena njalo

Noma ngabe ufuna ukwenza umuntu wakho athande wena wedwa angabone munye muntu ngaphandle kwakho.

Whats-app me ku  073 182 6876 Makhosi

19 views0 comments

Comments


bottom of page