GTM-5LFSJX9
top of page

#susaUmnakwenu

Thokoza ekhaya ngiyanikumbuza ukuthi khona imithi yokugudluza umnakwenu


Gudluza umnakwenu okumisekabi endodeni yakho ebese uyayibopha ngezishingishangi zomoya ingabe isahamba ikuthande ikuhloniphe athande abheke wena wedwa ngeke apubukele emaceleni nakancane Ngabe bekufaka isichitho nje bakubulalela isikusasa, abafuni ube notho, bafuna uzondwe abantu, uzowuthola kanjani umsebenzi ungathandeki? uzoshada kanjani ungathandeki namadoda engakufuni? izinto zakho zizohlale zimnyama zingacaci abantu baphumelele phambi kwakho woza uthole usizo

11 views0 comments
bottom of page