GTM-5LFSJX9
top of page

Susa isilwane embzimbeni

Thokozani ekhaya nyanikhumbuza ukuthi khona umuthi wokususa isilwane emzimbeni kuthandweni lakho ukuthi sikuhlukanise phansi nesithandwa sakho nangu Makhosi nemithi enamandla nemimoya ezokusiza ngisuse lesilwane eskuhlupha uthandweni lakhoYini isilwane, siyini isilwane? Isilwane ngumoya omubi owenza ukublala . Isilwane yinto ethunyelwa kumuntu ukuze yenze izinto ezingasile, ukuthunyelwa kwesilwane kubuye kubizwe ngoku ukubelethiswa isilwane noma ukutetiswa isilwane. Uma umuntu ethunyelwe ngesilwane saphumelela ukumbulala kuyaye kuthiwe ushaywe isilwane, isilwane esijwayelekile esishaya abantu yinyoni, kulapho umuntu ethunyelwe khona ngenyoni. Ziningi ke izinhlobo zezilwane nemisebenzi yazo yahlukene ezithunyulwa ngabathakathi


nangu makhosi nemithi ezokusiza ngokhipha uqede lesilwane esikuhlapha emphilweni yakhe esilala nawe njalo ebusuku nena ku whats-App +27731826876

145 views0 comments
bottom of page