GTM-5LFSJX9
top of page

Susa isichitho, idliso ,Xosha isilwane khipha umnakwenu khiya inhliziyo yakhe


Sanibona Bakithi ngyanikhumbuza kuthi ikhona imithi yokuSusa imimoya emibi nesichitho ngabe uyaphupha amaphupho amambi anamakaka,izinyoka,izilwane woza ngikusize +27731826876 uxakeke ngemphilo unamabhadi or yini...uma uthola umuntu after sometime uvele kuthuleke nje ningabe nisakhuluma woza uthole usizo. Noma ufuna into ezokwenza nje ukuthi umuntu akucabange nje mihla namalanga, Umuntu wakh yakufebela flasha lamatombazane afeba naye,Khiya inhliziyo yakhe athande wena wedwa Whatsapp 0663826693

ngabe nixabana njalo sikhona nesokuqinisa uthando,umamezala wakho akakufuni woza uzothola usizo ,woza ukukhipha umnakwenu, umzimba guyakathala woza usizakale,stroke,isibambelelo sikhona, Whats-app +27731826876


3,934 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page