GTM-5LFSJX9
top of page

SUSA ISICHITHO, IDLISO ,XOSHA ISILWANE BUYISA ISITHANDWA SUSA UMNAKWENU KHIYA INHLIZIYO .MAKHOSI

Bakithi ngyanikhumbuza kuthi ikhona imithi yokuSusa isichitho ngabe uyaphupha amaphupho amambi anamakaka,izinyoka,izilwane woza ngikusize uxakeke ngemphilo unamabhadi ,ngabe nixabana njalo sikhona nesokuqhinisa uthando,umamezala wakho akakufuni khipha umnakwenu.

Whats-app +27731826876


Qinisa uthando lakho Nobaba noma nomama wekhaya athambe wena wedwa Abe utamatisi athobe ahloniphe kube Nokuthula ekhaya,abheke wena wedwa khipha isichitho,khipha isinyama,Buyisa isithandwa sakho khiya inhiziyo yakhe,flasha umnakwenu, ikhona whatsapp +27731826876

41 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page