GTM-5LFSJX9
top of page

Khipha umnakwenu,khipha isichitho,Sula isinyama,buyisa isthandwa sakho,khiya inhliziyo yakhe

Thokoza bakithi Sikhipha isichitho,uwokhiya inhliziyo ezwe wena wedwa .uyatholakala bheka mina ngedwa no wokusula isinyama ukhona

ngabe nixabana njalo khona owokuqhinisa uthando,umamezala wakho akakufuni woza uzothola usizo,indoda yakho yakuhlupa woza uzizwele,woza uzokhipha umnakwenu,ufuna abantwana awubatholi woza uzothola imbiza yokuthola abantwana..owomuzimba ,stroke,uwezifo zonke ,owokuthola umsebenzi,wakuqinisa umuzi ,uwokuvikela,owokukuhlukana phansi nosthwala

Makhosi

Whats-app +27731826876


11 views0 comments
bottom of page