GTM-5LFSJX9
top of page

Khipha isichitho ngeshibhoshi ,spirit,madubula kanye namanzi othingo noma olwandle

Thokoza Ekhaya

Ngabe bekufaka isichitho nje bakubulalela isikusasa, abafuni ube notho, bafuna uzondwe abantu, uzowuthola kanjani umsebenzi ungathandeki? uzoshada kanjani ungathandeki namadoda engakufuni? izinto zakho zizohlale zimnyama zingacaci,abantu baphumelele phambi kwakho woza usizakhale khona umuthi khipha isichitho.

wokubuyisa isithandwa sakho ,yekisa indoda yakho ukufebela ,khona isikhafulo esinamandla esisheshsayo sokubuyisa isithandwa sakho ngokushesha ,Gudluza umnakwenenu flasha amatombazane asuke eduze wendoda yakho

What's-app me ku 0731826876


Are you looking for way of Removing isichitho or Removing back luck using methylated spirit sea water ,holly ash ,noma nge shiboshi yes here is Makhosi to help you journey you with steps of how you can use all those ingredients on Removing that isichitho isinyama kanye nesilwane

Find these ingredients

Madubula

Spirit

Water

Bath salt or sea water or Rainbow water

umlotha wamandiya

Once having all mix all your ingredients madubula, methylated spirit, water, salt and holly ash. Bath, if you stay in a suburb use a toilet to flush your bath water, in rural areas you need to dispose water far away from home where you stay do not power it near . As you are doing all of this you speak every thing that you want Moting to be of the ritual you doing . You need to say that isichitho must go back to the sender/ bad spirit must go back to the sender from today they must stop worrying you ,That you sending back to whoever sent or did bad witch back to them and say that i shield myself Never for any witch or send from bouncing it back to me spit 3 times .


As you steaming you need a little bit of your ingredients maybe half a tea spoon of all of them.

Uma une business uyachela ngawo umadubula, ukuze abantu bangangeni nemimoya emibi bawise i-business lakho. you can also use woza woza very early in the morning standing at the door f your business and blow it calling upon clients to come in and buy quickly.as you sending away any bad evil spirits from your business...



Ngabe ufuna ukhipha isilwane

Sikhishwa kanjani isilwane ngomadubula? Ukuze wenze isiwasho ke sokukhipha amabhadi, umoya omdaka nesichitho. Uzodinga lokhu okulandelayo:

Madubula (tea spoon) / Madubula is also called ushibhoshi

Spirit (tea spoon)

Water

Bath salt or sea water (amanzi olwandle) or Rough salt (These three are optional)

Holly Ash - umlotha wamandiya

Hlanganisa itea-spoon likamadubula (shibhoshi) kanye ne tea spoon le spirit, ugeze ngakho, izichitho sizosuka sinyamalale. Uma sewuchitha, uchitha le kude nekhaya. Ukhumbule sikhipha ibhadi la, kumele ulilahle le kude nawe. Uma unemali unganezelel ufake lokhu esikubhale ngenhla sathi ku optional. Ngalesikhathi ugeza uyakhuluma, isilwane sizobaleka sihlukane nawe phansi. You can steam ngakho, qguma but sebenzisa mixture encane. half a tea spoon will be fine.



Ngena ku +27731826876 Makhosi

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page