GTM-5LFSJX9
 

Khipha isichitho,isinyama,flasha umnakwenu,Qinisa uthando,Khiya inhliziyo yakhe.woza uthole usizo

Sanibona bantu bakithi bengithi nginikhumbuze kuthi imithi esebenza ngendlela yesintu ikhona uma udinga usizo fona ku 0*731*82*68* 76 Ngabe unenkinga yezothando usukhathazeka zikhona iziwasho zabantu abasha 1.idliso langa phansi..2 . idliso langa phakathi. .iskafulo sothando 4. bheka mina ngedwa nazo ziyatholakala..5 . unonhlanhla isiwasho sothando naso sikhona.endoda yakho yakufebela woza uqinise uthando wozani kukhona iwoza woza,sikhipha isichitho,ipincode yabantu abasha,ibhodwe labafazi.lidliso locansi,ukukhiya inhliziyo ezwe wena wedwa .uyatholakala nobheka mina ngedwa neziwasho zikhona ezokukhipha isinyama,esokuthandeka,esenhlanhla kanjalo nesomsebenzi,ngabe nixabana njalo sikhona nesokuqinisa uthando,umamezala wakho akakufuni woza uzothola usizo,indoda iyafeba woza uzizw
ele,woza uzokhipha umnakwenu,ufuna abantwana awubatholi woza uzothola imbiza yokuthola abantwana..sitholaka eMgungundlovu edolobheni phakathi sitholakala kwinombolo kawatsapp ethi: +27731826876 kanjalo nakwi messenger woza usizakale Call +27731826876 Whats-app +27731826876

1,197 views0 comments

Recent Posts

See All
 
GTM-5LFSJX9