GTM-5LFSJX9
top of page

Khipha isichitho,isinyama,flasha,Buyisa isithandwa sakho,khiya inhliziyo yakhe ,Qhinisa uthando,

Ngabe unenkinga usukathezeki woza uthole usizo sikhipha isichitho ,siyageza umuzimba negazi lakho ube clean bese siyakuvikela . Flasha umnakwenu,Qinisa uthando,Khipha isichitho,isinyama,Khiya inhliziyo yakhe. woza woza wa maclient UKhipha ,isinyama,flasha umnakwenu,Qinisa uthando,Khiya inhliziyo yakhe zikhona iziwasho zabantu abasha 1.idliso langa phansi..2 . idliso langa phakathi. .iskafulo sothando 4. bheka mina ngedwa nazo ziyatholakala..5 . unonhlanhla isiwasho sothando naso sikhona.endoda yakho yakufebela woza uqinise uthando wozani kukhona iwoza woza,sikhipha isichitho,ipincode yabantu abasha,ibhodwe labafazi.lidliso locansi,ukukhiy a inhliziyo ezwe wena wedwa . uyatholakala nobheka mina ngedwa neziwasho zikhona ezokukhipha isinyama,esokuthandeka,esenhlanhla kanjalo nesomsebenzi,ngabe nixabana njalo sikhona nesokuqinisa uthando,umamezala wakho akakufuni woza sikusize...Call or whatsapp +2773182687639 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page