GTM-5LFSJX9
top of page

khipha idliso,susa isichitho, xosha isilwane nezinduna Makhosi +27731826876 woza uthole usizo


Bakithi ngyanikhumbuza kuthi ikhona imithi yokuSusa isichitho, imimoya emibi ngabe uyaphupha amaphupho amambi anamakaka,izinyoka,izilwane woza ngikusize 0731826876

uxakeke ngemphilo unamabhadi or yini...uma uthola umuntu after sometime uvele kuthuleke nje ningabe nisakhuluma woza uthole usizo. Noma ufuna into ezokwenza nje ukuthi umuntu akucabange nje mihla namalanga, Umuntu wakh yakufebela flasha lamatombazane afeba naye,Khiya inhliziyo yakhe athande wena wedwa Whatsapp 0731826876


ngabe nixabana njalo sikhona nesokuqinisa uthando,umamezala wakho akakufuni woza uzothola usizo

,woza ukukhipha umnakwenu,

umzimba guyakathala woza usizakale,stroke,isibambelelo sikhona,

idliso locansi flasha amatombazane ajola nomuntu wakho,buyisa isithandwa khiya inhliziyo yakhe


Whats-app 0731826876

269 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page