GTM-5LFSJX9
top of page

khipha idliso Buyisa isithandwa sakho yekisa ukufeba,flasha amatombazane ajola nendoda yakho

Khipha uqede idliso Buyisa isithandwa sakho sithande sibheke wena wedwa mase khiya inhliziyo yakhe athande wena wedwa ngeke acabange omunye umuntu Call or whats-App makhosi ku +27731826876


Liyini idliso?...

idliso ngumuthi odliswa wona noma ofakwa wona kumuntu ukuze uthande umuntu kakhulu ungezwa lutho ngaye.


is love portion that some one do or give some one to eat and makes him or her always do things as you say or as you want ...use of muthi to conjure sexual passion or romantic love. love spell is a branch of traditional magical rituals, and a long-time trope put on a lover , that can be implemented in a variety of ways, such as written spells, dolls, charms, amulets, potions, or rituals to make lover love only you never to listen nor look at any other person)..


Umubona kanjani umuntu odlisiwe ,signs and symptoms of idliso

Kuyancika kuhlobo lwedliso njengoba sizibalile izinhlobo ngaphezulu, amanye amadliso enza indoda ithothobale, amanye amadliso awazwani notshwalauma indoda ike yaphuza ifike kumfazi ivulele isibhaxu, amanye amadliso enza indoda isabe umfazi, amadliso amanike wona ajwayele ukuba ne side effect

yokuthi indoda ibe nesikhwele, ipage iphone, ifune ukuphendula nezingcingo ebusweni bakho. kuhle ubonisane nomuntu okudayisela idliso ubuze kuyena ubungozi bedliso lakhe,akasakunakekeli


Thola usizo lokhipha idliso +27731826876 uma ufuna kwenzelwa yimi uyakwazi ukuthi usende ithombe nenkanyiso ngikukhiphele lona ku muntu wakho adlisiwe


There are many types of idliso one can use upon you or send to your lover if they want him to walk away or separate from you.

  1. idliso lothando

  2. idlizo lokudla (langaphakathi)

  3. idliso lomoya

  4. idliso locansi

  5. idliso lephupho

  6. idliso elibhuhlungu (slow poison)

  7. idliso delunina

  8. idliso lokubulala etc ..

Call or whatsapp makhosi ku +27731826876

67 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page