GTM-5LFSJX9
 

iskhafulo esisheshayo sokubuyisa isithandwa sakho +27731826876 Makhosi

Thokoza makehla ngabe unenkinga ye

zothando woza kukhona isikhafulo esisheshayo esokubyisa isthandwa sakho

iskhafulo sokubuyisa udali wakho noma ngabe uhambe nini azobuya, isikhafulo esisheshayo cela uvele ku whatsapp +27731826876


Kukhona

isikhafulo esisheshayo

iskhafulo somchamo

iskhafulo sothando iskhafulo meaning

isikhafulo sefoni

261 views0 comments

Recent Posts

See All
 
GTM-5LFSJX9