GTM-5LFSJX9
top of page

Isiwaso Buyisa isithandwa sakho,khipha isichitho,khiya inhliziyo yakhe Makhosi

Ninjani Bakithi ,Kulaba abadinga usizo mayelana nokulungisa inkinga zase mshadweni Whatsapp me ku +27731826876

Ngabe unenkinga yezotha

ndo usukhathazeka zikhona iziwasho zabantu abasha 1.idliso langa phansi..2 . idliso langa phakathi. .iskafulo sothando 4. bheka mina ngedwa nazo ziyatholakala..5 . unonhlanhla isiwasho sothando naso sikhona.endoda yakho yakufebela woza uqinise uthando wozani kukhona iwoza woza,sikhipha isichitho,ipincode yabantu abasha,ibhodwe labafazi.lidliso locansi,ukukhiya inhliziyo ezwe wena wedwa .uyatholakala nobheka mina ngedwa neziwasho zikhona ezokukhipha isinyama,esokuthandeka,esenhlanhla kanjalo nesomsebenzi,ngabe nixabana njalo sikhona nesokuqinisa uthando,umamezala wakho akakufuni woza uzothola usizo,indoda iyafeba woza Call or whatsapp +27731826876

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page