GTM-5LFSJX9
top of page

isikhafulo isisheshayo sokubuyisa isithandwa sakho +27731826876 Makhosi

Yini isikhafulo ?

isikhafulo is powerful muthi that you can blow towards your lover and bring him back with out any condition amidst anything they did to him or her taking him away from you

You blow the muthi calling names of the person you want to get back and saying each and everything that you want to happen again between the two of you. There are various ways of blowing the muthi you can put it in your hands and stand by the door way in the evening as the sun has fallen then talk call his names and then blow or you can stand by the window the put isikhafulo muthi in hands say all what you want from your partner who is gone talk after you blow it away sending it to him by doing that you mote what you have just said as you blew the muthi sending it to him or her. +27731826876 Makhosi


www.psychimakhosizondi.com

Is your lover gone for no reason is he changed that you no-longer understand him or her here is Makhosi+27731826876 to help you with my powerful isikhafulo to bring back your lost lover to make him gain back your love affection and attraction to get back to you apologize all and get back to love one another in love and in harmony


Yini ukukhafula? Ukukhafula ngukuphephetha umuthi ubize igama lomuntu bese usho ofuna kwenzeke. Ngesizulu ukukhafula ukuphephetha . isikhathi esiningi isikhafulo sisetshenziselwa ukubuyisa umuntu owawuthandana naye noma ukwenza umuntu ukuthi akuthande,


isikhafulo siyasebenza kubona bobubili ubulili, kunesikhafulo samadoda kanye nesikhafulo sabafazi. Umahluko phakathi kokukhwifa nokukhafula there are many types of isikhafulo


isikhafulo Types

isikhafulo sokubuyisa isithandwa sakho

isikhafulo somoya

isikhafulo somchamo

isikhafulo samaphiku wenkuku

isikhfulo solwandle

isikhafulo se holly ash

isikhfulo samandiya


+27731826876 Makhosi166 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page