GTM-5LFSJX9
top of page

Isichitho,Woza ukhiphe isichitho,umnakwenu,amaphupho amabi,Buyisa isithandwa sakho,flasha izintombi.

Thokozani ekhaya nanku Makhosi ngifikile ngisuka entabeni with my powerful Healing Muthi Ngabe unaso isichitho Whatsapp Makhosi ku +27731826876


Uma ushawe ngesichitho kusho ukuthi kukhona osuke ekugadla engakufiseli okuhle ngoba phela isichitho siyisinyama, noma nje ngithi sihambelana naso. Uma ube nehlanhla ke namathongo akini ekubhekile uyakwazi ukuphupha okukuvezelayo ukuthi kukhona umuntu okuhambela sinyelela ongafuni ukukubona uphumelela. Kanti ke ukuphupha iphupho eliqondene naso isichitho akusiyo inhlanhla kuphela ngoba phela isichitho leso kuyenzeka sithunyelwe ngalo iphupho njengoba nedliso lithunyelwa nje ngephupho. Lana ke siloba amaphupho ahlukene kodwa ke incazelo yawo iyafana, onke achaza khona ukuthi kukhona umuntu okuthumelela ngaso isichitho. vele ku whatsapp +27731826876 uthole usizo ku makhosi

  • Ukuphupha usesikhathini – Isichitho leso

  • Ukuphupha incanga noma inja ikhuluma – Isichitho

  • Uk

uhamba nqunu – Ishwa

  • Ukuphupha indlu yangasese – Lokho kusho isichitho esibi

  • Ukudla izinalithi noma uziphalaza – Lokho kusho ukuthi kukhona umuntu onigadlayo kini ngomuthi.

  • Ukuphupha izimpethu uzibona noma ziphuma ngomlomo – Leli phupho lisho isichitho esinzima okumele lomuntu osuke eliphuphile alisukumele ngampela.

  • Ungathola futhi olunye ulwazi kulencazelo yamaphupho ngokuphonswa. Whats-app +27731826876


218 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page