GTM-5LFSJX9
top of page

#isichitho

Updated: Jun 26, 2023

THOKOZA #Isichitho

* ISCHITHO SOLWEMBU (Hlezi Uzwa Ngathi Uhanjwa Ubulwembu) * ISCHITHO SESINTWALA (Intwala Ingazazi Uzithathaphi) * ISCHITHO SEPHUNGA (Mlomo, Amakhwapha, Private Parts, skhumba) Noma Ngageza Kanjani Kufana Nokuthi Uyadlala. * ISCHITHO SAMA KAKA (Siyingozi Kakhulu Nalesi) * ISCHITHO SESHONGOLOLO * ISCHITHO SEMPETHU (Uvele Ubole Kunuke Into Ongayazi) * ISCHITHO SEGAZI (Uzondwe Nawu Mndeni, Sthandwa Sakho, Uxoshwe Ungenzanga Lutho Emsebenzini) * ISCHITHO SENDUNA (Uxhifike Ubuso Bonakale)

KULAPHA ISICHITHO * Uyagquma * Phalaza * Geza * Lahla * Qiniswa * UkuzihlambulalaNgabe bekufaka isichitho nje bakubulalela isikusasa, abafuni ube notho, bafuna uzondwe abantu, uzowuthola kanjani umsebenzi ungathandeki? uzoshada kanjani ungathandeki namadoda engakufuni? izinto zakho zizohlale zimnyama zingacaci abantu baphumelele phambi kwakho woza usizakhale khona umuthi wokubuyisa isithandwa sakho ,yekisa indoda yakho ukufebela ,khona isikhafulo esinamandla esisheshsayo sokubuyisa isithandwa sakho ngokushesha ,khipha umnakwenenu flasha amatombazane asuke eduze wendoda yakho

Buyelana nesithandwa sakho esakudala 0731826876 Khiya inhliziyo yakhe acabange abheke wena wedwa

1.Kungabe isthandwa sakho sikushiyile?

2.Udinga isikhafulo esinamandla esisheshayo ukuze abambelele kuwe akuthande ngokweqiniso??? woza ngikusize

4.Ngabe Ufuna isthandwa sakho sibheke wena wedwa?

5..Ufuna isthandwa sakho sithembeke, sikuthande sengath uwena wedwa umunt emhlabeni? sihlezi sichabanga wena njalo

Noma ngabe ufuna ukwenza umuntu wakho athande wena wedwa

Susa umnakwenu ekuhlupayo endodeni yakho bese ngenze indoda yakho athande abheke wena wedwa .if ukude ngisendele amagama nezithombe ngikwenzele lana

What's-app me ku 073 182 6876

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page