GTM-5LFSJX9
top of page

imithi yokugeza isinyama

Ngabe Sewuhambe bonke abantu emhlabeni bakunika umithi kodwa kungenzeki lutho. Ingabe kubangwa yini loko?? Abanye bayasizakala kodwa wena umuthi awukwenzeli lutho.ungalahli ithemba woza kimi uzothola usizo Whats-app me ku 0731826876


Nakhu Makhosi nemithi ezokusiza ugeze ulahle lesinyma izichitho namabadi

Hlanganisa


pindemuva

-mvithi-mvuthuza-jundumlahleni-ngwavuma-mxoshe-nyathelo-labatheka-maphipha-ntolwane-maguqu-mphenduli-sukasambe-nyokiziphinda-nukani-sbhaha-mlulama

-phengulula mnungumabele-mdoni wentaba-mphafa-mganu

-izibi zempambano yendlela-macashosizini-vimbukhalo-mahogwe-zangume

-mabopha-impila-mathunzentaba-mayime-mahlabekufeni-ameva ezihlahla zonke

-mboziso-mpindamshaye-isqunga-isgqiki somkhovu-ndabulaluvalo-solo

-mnyamathi-khathazo-sehlulamanye-mpunyu-shisizwe-mthathe-mathinta

-velemoyeni-mbijikhubalo-manzamnyama-madlozana-ibhuma

Bese ugezele ngaphandle kwekhaya,ubuye ugqume,ugeze,uphalaze uchithe ngaphandle.

-lenduku ishaya kwasani okubi,izichitho,amathunzi,isinyama,isilwane otetiswe sona,isilwane esisedlozini or idlozi eliphenduliwe laba isilwane.

-uma usuyogeza amaliba ufaka ezimbalwa nje phezu kwalezi bese ugeza amaliba ngemnyama induku uliphinde ngenduku emhlophe,kodwa ugeza iliba uma usumubuyisele umnikazi weliba elibeni lakhe.

-yona lenduku uma ungumelaphi uzoyisebenzisa ezintweni eziningi.+27731826876 Makhosi

34 views0 comments
bottom of page