GTM-5LFSJX9
 

Vika isichitho singasebenzi kuwe. -phindemuva,Susa umnakwenu okuhluphayo endondeni yakho.

Thokozani Ekhaya ngabe unenkinga yesichitho wozani uthole usizo,khipha isichitho

Vika isichitho singasebenzi kuwe ,phindemuva ,isilwane,amabhadi,izitha,isinyama singasebenze kuwe ..nginawo isikhafulo sothando ibabazi libheke wena wedwa,isibambelelo,bheka mina ngedwa,Vusa inkunzi,

Umuthi wokhipha umnakwenu akuhlup

hayo endodeni yakho.

Uwokuflasha amatombazane afeba nesithandwa sakho

woza woza we business


WhatsApp Makhosi ku 0731826876..

200 views0 comments

Recent Posts

See All
 
GTM-5LFSJX9