GTM-5LFSJX9
top of page

idliso locansi


Liyini idliso locansi?.

idliso locansi ungumuthi osetshenziswayo udlise umuntu wakho uthandana naye ukuthi ubambe ingqondo nenhliziyo yakhe ahlale acabange athande abheke wena wedwa ngeke akubukele emaceleni

Ledliso lenza indoda noma umfazi wakho ngeke alale nabanye abantu besifazane or akujolele namanye amadoda

once udlisile lomuntu limenza akulalele akuhloniphe abe Utamatisi wakho


NB

Uma ufuna ukubuyisa isithandwa sakho ngesikhafulo esisheshayo

Khona uwoza woza Ukuletha amakhasimende amaningi futhi uthenge ngokushesha

Umuthi wezintombi

umuthi uvelabahleke

umuthi wokuthandwa abelungu

umuthi wokubhebha umfazi wakho akuzwe umnandi njalo utight

umuthi wokuthandwa abantu

Whatsapp me ngikwenzele ngikulungisele isithandwa sakho +2773182687699 views0 comments

Comments


bottom of page