GTM-5LFSJX9
top of page

idliso / Love Portion


Liyini idliso ?.

What is Love Portion?.


idliso ngumuthi odliswa wona noma ofakwa wona ukuze uthande umuntu kakhulu ungezwa lutho ngaye.


Umubona kanjani umuntu odlisiwe /signs and symptoms of idliso


Kuyancika kuhlobo lwedliso njengoba sizibalile izinhlobo ngaphezulu, amanye amadliso enza indoda ithothobale, amanye amadliso awazwani notshwala


uma indoda ike yaphuza ifike kumfazi ivulele isibhaxu, amanye amadliso enza indoda isabe umfazi, amadliso amanike wona ajwayele ukuba ne side effect


yokuthi indoda ibe nesikhwele, ipage iphone, ifune ukuphendula nezingcingo. kuhle ubonisane nomuntu okudayisela idliso ubuze kuyena ubungozi bedliso lakhe

idliso is a zulu word that means umuthi that is given,made,or sent to some one to make him or her love you to lust through various ways ,one can kudlisa you through food,through sex through using spirits (wind) or telepathy psychics ways


The Zulu people call it idliso well as the Vendas call it Hliso,well as the whites ,Colored's Indians and other Africans call it ilove portion which is the (use of muthi to conjure sexual passion or romantic love. love spell is a branch of traditional magical rituals, and a long-time trope put on a lover , that can be implemented in a variety of ways, such as written spells, dolls, charms, amulets, potions, or rituals to make lover love only you never to listen nor look at any other person)..There are many types of idliso one can use upon you or send to your lover if they want him to walk away or separate from you.


  1. idliso lothando

  2. idlizo lokudla (langaphakathi)

  3. idliso lomoya

  4. idliso locansi

  5. idliso lephupho

  6. idliso elibhuhlungu (slow poison)

  7. idliso delunina etc ..

Call or whatsapp makhosi ku +27731826876


35 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page