GTM-5LFSJX9
top of page

Geza isichitho Remove isichitho Vika isichitho singasebenze kuwe signs and symptoms of isichitho


isichitho is a witchcraft spell used by wicked people to make you less attractive to your lover or partner . its is mainly used by evil hearted people wh


o come with intentions of messing or separating other peoples relationships or marriages


Once isichitho is sent or done on you it messes your human face


or body that you start having an attractive face ugly looks pain of b


ody itching arguments and daily misunderstandings between you and your partner for no good reasons or for small issues you find your self into heated argumen


ts swearing's and fights here is Makhosi to help you out +27731826876 ngena ku what's-app sxoxeNgabe bekufaka isichitho nje bakubulalela isikusasa, abafuni ube n


otho, bafuna uzondwe abantu, uzowuthola kanjani umsebenzi ungathandeki? uzoshada kanjani ungathandeki namadoda engakufuni? izinto zakho zizohl


ale zimnyama zingacaci abantu baphumelele phambi kwakho woz


a usizakhale whatsapp me ku +27731826876 Uma ufuna ukuba nenkomo emnandi, etight, ehlanyisa ibabazi, itotozi ingene ifit, inkomo engasuzi makwenziwa


ucansi, inkomo engabi manzi loku okuyidamu, inkomo eshisayo, ink


omo enganuki iphungMAKHOSI +27731826876

80 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page