GTM-5LFSJX9
top of page

Get Rid of isichitho dreams

isichitho dreams Are evil dreams that are sent to you by evil hearted people (evil Curse ) to mess up your life you see that you have started having Evil dreams then here is Makhosi to help you stop having evil bad dreams shield you and put a protection over you never to have them

Some one who is after your lover or messing your marriage cheating with your man or wanting to steal him away from you can send you isichitho ad idliso through those bad dreams so you have to be really vigilant and stop that immediately before your love life is messed up Contact Makhosi Zondi +27731826876 be helped stop that and put a protection over you


Example of isichitho dreams


Dreaming of maggots


Dreaming of cats


Dreaming of snakes


Dreaming of centipedes (isongololo)


Dreaming of mestral blood


Dreaming of grave yards


Dreaming of coffins for dead people


Dreaming of pit latrines (toilets)


Dreaming of eating a lot of food and get satisficed idliso ilikhulu lesi


Dreaming of crying babies or baby


Dreaming seeing a black cat


Dream of seeing Monkies in your yard


Dream of heavy rain or thunderstorm isichitho isikhulu lesi


Dream arguing or fighting with your lover


ETC


Amaphupho ahambisana nesichitho ukuphupha amasimba / indle / amakaka noma ngabe yini enyanyisayo ephusheni ihambisana nesichitho, ukuphupha izimpethu noma ukubola noma yini encolile oyiphuphayo ikhombisa isichitho, uphuphe ixoxo noma iselesele , ukuphupha izinto ezinuka kambi. Ukuphupha uxabana nomuntu wakho, ukuphupha ulwa nendoda / intombi yakho, Uma uphupha indoda / intombi yakho iyimbi ingathandeki kungenzeka yiyo eshawe ngesichitho, ukuphupha uhlukana nomuntu wakho kodwa nibe nisathandana kungekho nkinga, libhasobhe lelophupho, kukhona ochitha uthando lwenu. Woza uthole usizo ukhiphe lamaphupho amabi emhliweni yakho


Contact Makhosi Zondi ku +27731826876


32 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page