GTM-5LFSJX9
top of page

Cupha umfazi noma indoda yakho ingafebe

#Cuphaisithandwasakho


Ngabe Sewuhambe bonke abantu emhlabeni bakunika umithi kodwa kungenzeki lutho. Ingabe kubangwa yini loko?? Abanye bayasizakala kodwa wena umuthi awukwenzeli lutho.ungalahli ithemba woza kimi uzothola usizo

Whats-app me ku 0731826876

Khona umuthi wokubuyisa indoda efebayo khiya indoda ibe ngeyakho kuphela yekisa indoda ukufeba , umuthi wokudlisa indoda, umthi wokucupha umfazi

Khiya indoda efebayo ibe ngeyakho kuphela, buyisa indoda ekushiyile

Ngegama elithi uluzino,ingwavuma, umkhanyakude ngoba ngyalthemba ngfuna kubuye ubaba wengane Yami ahlukane nazo zonke izntombi anazo namasim card amaningi engingawazi angfonele sixoxe nakuwhatspp

1.Kungabe isthandwa sakho sikushiyile?

2.Udinga isikhafulo esinamandla ukuze abambelele kuwe akuthande ngokweqiniso??? woza ngikusize

4.Ngabe Ufuna isthandwa sakho sibheke wena wedwa?

5..Ufuna isthandwa sakho sithembeke, sikuthande sengath uwena wedwa umunt emhlabeni? sihlezi sichabanga wena njalo

Noma ngabe ufuna ukwenza umuntu wakho athande wena wedwa angabone munye muntu ngaphandle kwakho.

Whats-app me ku 073 182 6876

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page