GTM-5LFSJX9
top of page

cupha indoda yakho

Cupha umfazi noma indoda yakho ingafebe

#Cupha isithandwa sakho

#cupha indoda yakho Ngabe Sewuhambe bonke abantu emhlabeni bakunika umithi kodwa kungenzeki lutho. Ingabe kubangwa yini loko?? Abanye bayasizakala kodwa wena umuthi awukwenzeli lutho.ungalahli ithemba woza kimi uzothola usizo Whats-app me ku 0731826876 Khona umuthi wokubuyisa indoda efebayo khiya indoda ibe ngeyakho kuphela yekisa indoda ukufeba , umuthi wokudlisa indoda, umthi wokucupha umfazi Khiya indoda efebayo ibe ngeyakho kuphela

0731826876 Whats-app


11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page