GTM-5LFSJX9
top of page

Buyisa isithandwa sakho ngesikhafulo esisheshayo

Ngabe Sewuhambe bonke abantu emhlabeni baknika imithi kodwa kungenzeki lutho. Ingabe kubangwa yini loko?? Abanye bayasizakala kodwa wena umuthi awukwe

nzeli lutho.ungalahli ithemba woza kimi uzothola usizoWhats-app me ku 0731826876

1.Kungabe isthandwa sakho sikushiyile?

2.Udinga isikhafulo esinamandla ukuze abambelele kuwe akuthande ngokweqiniso??? woza ngikusize

4.Ngabe Ufuna isthandwa sakho sibheke wena wedwa?

5..Ufuna isthandwa sakho sithembeke, sikuthande sengath uwena wedwa umunt emhlabeni? sihlezi sichabanga wena njalo

Noma ngabe ufuna ukwenza umuntu wakho athande wena wedwa angabone munye muntu ngaphandle kwakho.Whats-app me ku 0731826876

64 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page