GTM-5LFSJX9
top of page

Buyisa isithandwa sakho ngesikhafulo esisheshayo

Updated: Jul 25, 2023

Buyisa isithandwsakho ngesthombe maqede umkhiye athande abheke wena wedwa siyovela Kini

Ugudluze nomnakwenu akumise kabi


Flasha amatombazane afeba nendoda yakho

Bopha indoda ingaqonywa ngaphandle ikuthande ikuhloniphe izwewena

Gudluza umnakwenu okumisekabi endodeni ebese uyayibopha ngezishingishangi zomoya ingabe isahamba ikuthande ikuhloniphe izwewena ingaqonywa ngaphandle


1. Kungabe isthandwa sakho sikushiyile?


2.Udinga isikhafulo esinamandla ukuze abambelele kuwe akuthande ngokweqiniso??? woza ngikusize


4.Ngabe Ufuna isthandwa sakho sibheke wena wedwa?


5..Ufuna isthandwa sakho sithembeke, sikuthande sengathi uwena wedwa umuntu emhlabeni? sihlezi sicabanga wena njalo


Noma ngabe ufuna ukwenza umuntu wakho athande wena wedwa angabone munye muntu ngaphandle kwakho.


Makhosi Zondi +27731826876 WhatsApp

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page