GTM-5LFSJX9
top of page

Buyisa isithandwa sakho

Ngyanibingelela nonke ekhaya ngyanikhumbuza ukuthi imithi yesintu yokwelapha ikhona

  1. Ngabe usuhlulwe ukubuyisa isithandwa sakho

  2. Ngabe ukhiswa umnakwenu

  3. Ngabe ufuna ukubamba umuntu wakho ngeka akufebele woza ngikusize

  4. Ngabe ufuna ukubuyisa isithandwa sakho esakudala sondlea

  5. Umuntu wakho akasakunake akanaso isikhathi sakho woza uthole usizo

  6. Ngabe unezinkinga zothando wondela uthole usizo ngokushesha WhatsApp me Ku+27731826876


Susa umnakwenu okuhluphayo endodeni yakho WhatsApp me Ku+27731826876 Enza ebabazi lichabange lithande Wena wedwa Qhinisa uthando lwenu noma nixabana njalo ngyakhipha konke ukubi ukubaxabanisayo Whatsapp +27731826876 Khiya inhliziyo Yomuntu wakho kuthi ahlez athande Wena wedwa . Flasha amatombazane akuhlupayo ajola nendoda yakho . Makukhona Odinga usizo mayelana nezothando nakho vele Ku

WhatsApp +27731826876
19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page