GTM-5LFSJX9
top of page
406015839_871020061693485_6293674156364078509_n.jpg

Khona Umuthi Wokhipha isichitho,Buyisa isithandwa Sakho | Gudluza umnakwenu,Umuthi wokubamba indoda ibe ngeyakho wedwa,Lahla isinyama.Umuthi wokucupha umfazi/indoda.

Thokozani ekhaya Ngabe bekufaka isichitho nje bakubulalela isikusasa, abafuni ube notho, bafuna uzondwe abantu, uzowuthola kanjani umsebenzi ungathandeki? uzoshada kanjani ungathandeki namadoda engakufuni? izinto zakho zizohlale zimnyama zingacaci abantu baphumelele phambi kwakho woza usizakhale khona umuthi wokubuyisa isithandwa sakho ,yekisa indoda yakho ukufebela ,khona isikhafulo esinamandla esisheshsayo sokubuyisa isithandwa sakho ngokushesha ,khipha umnakwenenu flasha amatombazane asuke eduze wendoda yakho

Buyelana nesithandwa sakho esakudala 0731826876 Khiya inhliziyo yakhe acabange abheke wena wedwa

1.Kungabe isthandwa sakho sikushiyile?
2.Udinga isikhafulo esinamandla esisheshayo ukuze abambelele kuwe akuthande ngokweqiniso??? woza ngikusize
4.Ngabe Ufuna isthandwa sakho sibheke wena wedwa?
5..Ufuna isthandwa sakho sithembeke, sikuthande sengath uwena wedwa umunt emhlabeni? sihlezi sichabanga wena njalo
Noma ngabe ufuna ukwenza umuntu wakho athande wena wedwa
Susa umnakwenu ekuhlupayo endodeni yakho bese ngenze indoda yakho athande abheke wena wedwa .if ukude ngisendele amagama nezithombe ngikwenzele lana

What's-app me ku 0731826876

 

Umuthi wokubuyisa isithandwa sakho esilahlekile

Looking for a friendly and powerful Herbalist  or Traditional Healer near you here is Makhosi Umelaphi wesintu  to help you with my powerful reading and healings and muthis  to help you journey you out of that stressing and depressing love life to a happy loved life 

Whether this is your first visit to my site, or you’re a returning visitor, I’d like to thank you for believing. I am a professional Psychic with years of experience since my childhood . I have been blessed with unique abilities that allow me to help others on their own path to self discovery, happiness and love; and I am willing and ready to help you. Together we will journey into your past, current and future issues to find the answers you are looking for. Contact me to begin a serene and cleansing experience.

Learn More

Mayelana noMakhosi

NOTE

There are people who do copy my articles and use them,bear in mind that i do not Work with them , ​​khumbula ukuthi angisebenzi nabo and Copying articles From here is against the copyright Laws.

isazi samakhambi sangempela.

Nginesiphiwo ngangizalwa nginamandla akhethekile okwenza iziphonso ezinhlobonhlobo,  ngizalwa nginekhono elikhethekile lokwazi ukuthi kanjani futhi ubani, lapho-ke  ngisebenzisa okukhethekile okukhethekile okuphulukisa ngokwengqondo  ukufunda ikhono ukuze ngikutshele ukuthi ufunde futhi ngikutshele okwamanje, okwedlule  nekusasa ngikholelwa emimoyeni. , izingelosi, nesiqondiso esivela kokhokho nasemhlabeni . Emehlweni ami, bonke abantu banamandla okuthuthukisa izimpilo zabo, okudingeka bakwenze ukusebenzisa amandla afanele. Kusukela ebuntwaneni bami , bengilokhu ngisebenzisa amandla kaNkulunkulu kumakhasimende ami, ngiwanikeza izinsizakalo zemilingo ezingenakuqhathaniswa; Ngiyajabula ukwenza okufanayo nakuwe. Xhumana nami namuhla ukuze ubone ukuthi singaqala kanjani ukusebenzisana.

 

Ngabe unenkinga yezothando usukhathazeka zikhona iziwasho zabantu abasha 1.idliso langa phansi..2 . idliso langa phakathi. .skafulo sothando 4. Izingcabo zabheka mina ngedwa nazo ziyatholakala..5 . unonhlanhla isiwasho sothando naso sikhona.

wozani kukhona iwoza woza,sikhipha isichitho,ipincode yabantu abasha,ibhodwe labafazi.lidliso locansi,ukukhiya inhliziyo ezwe wena wedwa .uyatholakala nobheka mina ngedwa neziwasho zikhona ezokukhipha isinyama

Esokuthandeka,esenhlanhla kanjalo nesomsebenzi,ngabe nixabana njalo sikhona nesokuqinisa uthando,umamezala wakho akakufuni woza uzothola usizo,indoda iyafeba woza uzizwele,woza uzokhipha umnakwenu,ufuna abantwana awubatholi woza uzothola imbiza yokuthola abantwana

imithi yesintu.jpg

Khona Umuthi Wesintu Wokwelapha 

isebenza kahle futhi inemiphumela eboniwe

87887683_192369275428119_5057579953910972416_n.jpg
305327166_467037818774370_8237739549997335996_n.jpg

Umuthi Wokuqinisa Uthando Lakho  

Ngabe ufuna uku Qinisa uthando lakho Nobaba noma nomama wekhaya aThambe akulalele athande abheke wena wedwa akuhloniphe Xhumana noMakhosi
Ngena ku WhatsApp +27731826876

Khona umuthi woGudluza umnakwenu akumise kabi endodeni yakho
Umuthi wokuflasha amatombazane asuke eduze wakhe

Khiya inhliziyo ya baba ukuthi ahlale acabange athande abheke wena wedwa
Enza indoda yakho engacabangi nje omunyu muntu wesifazane ngaphandle kwakho athande wena kuphela njengoba nawe uyamthanda athanda wena wedwa akekho omunye,Ngisho ungabuza inhliziyo yami iyazi fela ngawe, Ngithanda ubuhle bakho, Ngithanda inhliziyo yakho 
Xhumana noMakhosi ku WhatsApp +27731826876

Umuthi wokucupha indoda yakho  

khona umuthi Wokucupha indoda yakho engalale namunye umuntu khiya indoda ibe ngeyakho wedwa yekisa indoda ukufeba ukukhiya indoda, dlisa indoda,athande abheke wena wedwa
Ngabe ufuna ibabazi likhuphe imali ayeke ukufeba wozani ngikusize

Khona amatombazane akubangela afeba naye ahlezi amufonela woza ngikusize ngiwahlukanise phamsi naye bese ngiwaflashe asuke eduze wekhe 
khona umuthi wokukhipha inyongo
Umuthi wokuqonywa 0731826876 WhatsApp +27731826876 Makhosi

public

Umuthi wokudlisa indoda
Umuthi wokuthadwa indoda
Umuthi wokuyekisa indoda ukufebela
Umuthi wenhlanhla
Umuthi wokuthola umshado
umuthi wokuqhinisa uthando lenu
Umuthi wezintombi
Umuthi wokususa isichitho

Xhumana noMakhosi ku WhatsApp +27731826876

isikhafulo sokubuyisa isithandwa sakho 

Thokozani Ekhaya ngabe unenkinga yezothando ukuthi udali wakho ashintshile,akasabuyi endlini,akafuni ukuphendula imilayezo namakholi akho woza uzothola usizo khona isikhafulo esisheshayo sokubuyisa isithandwa ngokushesha ,iskhafulo sokubuyisa udali wakho noma ngabe uhambe nini azobuya in days.

Ngabe ufuna ukubuyiza isithandwa sakho ngokushesha sikhona iskhafulo somoya .isikhafulo sothando uzophephethetha ukhulume lokho konke okufisayo azobuya ngokushesha Same Time
Lapha Ekhaya Khona isikhafulo sokubuyisa ibabazi in 3 days lesi sihluke kakhulu lesi ngoba uyasishisa maqede useqe kathathu unqunu ungasenzela endlini olala kuyo whatsapp +27731826876

Buyisa isithandwa sakho in days noma ngabe sahamba nini.uma ufuna kwenzelwa yimi uyakwazi kuthi usende ithombe nenkanyiso ngikwenzele

Xhumana noMakhosi ku WhatsApp +27731826876

Umuthi wokubamba indoda ibe ngeyakho wedwa .jpg

What is isichitho?.
isichitho is a human made curse or  form of suffering and misfortune done by  jealousy  people to befall your life  or make your family ,children ,friends, your boss to suffer  colleagues to befall from from you 
it is sent or done to you to bring suffering in your life ,or in your relationship or marriage in curse form done to someone's life ,it is mainly done by witched people who are bad hearted such that they dont see you having progress in life

Signs and symptoms that someone has used isichitho on you
There are several signs and symptoms that someone used isichitho on you to fail your relationship ,marriage or life and get to know them today.
Here are the most common signs and symptoms of isichitho
-Being less attractive /Less appealing
-Endless fights and arguments
-Bad smells
-Rejecting or abandoning family and children
-Physical fights that may lead you to a hospital

etc

Umuthi wokwelapha isichitho

Umuthi wokubamba indoda ibe ngeyakho wedwa

Ngabe Sewuhambe bonke abantu emhlabeni bakunika umithi kodwa kungenzeki lutho. Ingabe kubangwa yini loko?? Abanye bayasizakala kodwa wena umuthi awukwenzeli lutho.ungalahli ithemba woza kimi uzothola usizo Whats-app me ku 0731826876 Khona umuthi wokubuyisa indoda efebayo khiya indoda ibe ngeyakho kuphela yekisa indoda ukufeba , umuthi wokudlisa indoda, umthi wokucupha umfazi Khiya indoda efebayo ibe ngeyakho kuphela, buyisa indoda ekushiyile Ngegama elithi uluzino,ingwavuma, umkhanyakude ngoba ngyalthemba ngfuna kubuye ubaba wengane Yami ahlukane nazo zonke izntombi anazo namasim card amaningi engingawazi angfonele sixoxe nakuwhatspp

umuthi wokubuyisa isithandwa _edited.jpg

ukuhlola ngamathambo / Ngefoni /Ngesibuko /Ngamanzi /Ngemimoya +27731826876 

These sessions delve into your innermost feelings, helping you sort out current issues in your life. Changing your life’s path for the better is now possible.

Amadlozi anamandla okuthinta izimpilo zethu avela emhlabeni kamoya. Bayakwazi ukulungisa nokuguqula izimpilo zethu zansuku zonke ukuze bafeze injongo yokuphila ngalolo suku kanye nokuphila kwethu konke. Amadlozi afika kithi nezinto ezingabonwa yingqondo eqaphile kuphela

umuthi wesintu_edited.jpg

Gudluza Umnakwenu 

Susa umnakwenu endodeni angaphinde abuye,ngiyakusiza kumsusa bese senze i babazi libheke wena wedwa..0731826876 whatsapp

Buyisa isithandwa sakho in days nm ngabe sahamba nini.uma ufuna kwenzelwa yimi uyakwazi kuthi usende ithombe nenkanyiso ngikwenzele whats-app 0731826876

khiya inhliziyo ezwe wena wedwa .uyatholakala nobheka mina ngedwa.

NOTE

There are people who do copy my articles and use them,bear in mind that i do not Work with them , ​​khumbula ukuthi angisebenzi nabo and Copying articles From here is against the copyright Laws.

341076283_1338504703370052_771692704136011681_n.jpg

Cupha umfazi wakho angafebi

Thokoza ekhaya nyanikhumbuza ukuthi khona umuthi Wokucupha umfazi noma  indoda yakho engalale namunye umuntu khiya indoda ibe ngeyakho wedwa yekisa umfazi / indoda ukufeba ukukhiya umfazi, dlisa umfazi,athande abheke wena wedwa

Ngabeufuna ibabazi likhuphe imali ayeke ukufeba wozani ngikusize

Khona amatombazane akubangela afeba naye ahlezi amufonela woza ngikusize ngiwahlukanise phamsi naye bese ngiwaflashe asuke eduze wekhe ngena ku whatsapp sxoxe +27731826876 Makhosi

Xhumana no  Makhosi 
+27731826876

ingabe ufuna izimpendulo, noma mhlawumbe ungathanda ukuthola isiqinisekiso sokuthi impilo yakho isendleleni efanele? Noma ngabe yisiphi isizathu, uze endaweni efanele. Ngiyathanda ukusiza abantu ukuthi bathuthukise amathuluzi abawadingayo ukuze babhekane nazo zonke izinselele zempilo, futhi ngithola ukwaneliseka okukhulu ngokubabona belapheka futhi bechuma. Xhumana nami namuhla futhi uphile impilo yothando enempilo ejabulisayo nikhule ndawonye nomlingani wakho

432 church street pietermaritzburg

+27731826876

  • Twitter
  • LinkedIn

Thanks for submitting!

bottom of page
GTM-5LFSJX9